งานวิจัย

1184 View

การลงนาม พิธี MOU กับมหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออก ในความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการวิจัยเทคโนโลยี การแช่แข็งอาหารสดด้วยระบบเทคโนโลยีการฟรีซที่ทันสมัยระดับการรักษาสภาพเซลล์ เพื่อระบบการพัฒนาด้านการเกษตร ให้ทันสมัย และส่งเสริมองค์ความรู้กับนักศึกษา และภาคเกษตรกร

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy