โชว์เทคโนโลยีการฟรีซแข็ง ในงานประจำปี

1365 View

ภาพบรรยากาศ โชว์เทคโนโลยีการฟรีซแข็ง ในงานประจำปี ของมหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออก

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy