Frozen prawn (N2FRESH BRAND)

Attribute:

Share

Share


กุ้งลายขาว แช่แข็ง (ตราเอ็นทูเฟรช)

กุ้งลายขาวคัดพิเศษ จากแหล่งธรรมชาติฝั่งอ่าวไทย ให้รสชาติที่หอม เนื้อหวาน และปลอดภัย ปลอดเชื้อต่าง ๆ เป็นแหล่งที่บริษัทมีการตรวจสอบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นอาหารที่รับได้ความนิยมอย่างมาก มีราคาแพงเมื่อขึ้นระดับภัตาคาร ร้านอาหาร โรงแรม โดยจะนำไปทำเมนูเด็ดได้หลากหลายเมนู เช่น ย่าง ต้มน้ำปลา นึ่ง เป็นต้น

เลขทะเบียน อย.เลขที่ xx-x-xxxxx-x-xxxx
มาตรฐานสินค้า GMP HACCP
มาตรฐานฟาร์ม แหล่งธรรมชาติ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy