Black Crab, Pickled Egg with Frozen Fish Sauce ( N2FRESH BRAND )

Attribute:

Share

Share


ปูไข่ดองน้ำปลากวน แถมน้ำจิ้ม

ปูไข่ดองน้ำปลากวน เป็นปูดำเนื้อแน่น มีไข่ สีสันสด มีความหวาน มัน ของเนื้อและไข่ ผ่านการดองกับปลาแท้คุณภาพดี มีความหอมไม่เค็ม เป็นสูตรที่ให้ความอร่อยที่ลงตัวมาก และเป็นสูตรพิเศษเฉพาะของบริษัท มีความสด ปลอดภัย ปลอดเชื้อต่าง ๆ ทั้งกระบวนการผลิต ถือว่าเป็นอีกเมนูที่รับได้ความนิยมเป็นอย่างสูง

เลขทะเบียน อย.เลขที่ 74-2-07763-6-0006
มาตรฐานสินค้า GMP HACCP
มาตรฐานฟาร์ม แหล่งธรรมชาติ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy