Pickled Shrimp in Frozen Fish Sauce ( N2FRESH BRAND )

Attribute:

Share

Share


กุ้งขาวดองน้ำปลากวน แถมน้ำจิ้ม

กุ้งขาวดองน้ำปลากวน ได้ใช้กุ้งขาวจากแหล่งฟาร์มที่ได้มาตรฐานการเลี้ยง ให้ได้เนื้อที่แน่น มีความหวาน มัน ผ่านการดองกับปลาแท้คุณภาพดี มีความหอมไม่เค็ม เป็นสูตรที่ให้ความอร่อยที่ลงตัวมาก ทำให้รสชาติของเนื้อกุ้งหนึบเด้ง กรอบ ไม่มีกลิ่นคาว และเป็นสูตรพิเศษเฉพาะของบริษัท มีความสด ปลอดภัย ปลอดเชื้อต่าง ๆ ทั้งกระบวนการผลิต ถือว่าเป็นอีกเมนูที่รับได้ความนิยมเป็นอย่างสูง

เลขทะเบียน อย.เลขที่ 74-2-07763-6-0001
มาตรฐานสินค้า GMP HACCP
มาตรฐานฟาร์ม แหล่งธรรมชาติ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy