Frozen Crayfish with Fish Sauce ( N2FRESH BRAND )

Attribute:

Share

Share


กั้งเนื้อดองน้ำปลากวน แช่แข็ง (ตราเอ็นทูเฟรช)

กั้งเนื้อดองน้ำปลากวน ได้ใช้กั้งเป็น ๆ จากแหล่งทะเลธรรมชาติฝั่งอ่าวไทย มีความหวาน มัน ผ่านการดองกับน้ำปลาแท้ ๆ คุณภาพดี มีความหอมไม่เค็ม เป็นสูตรที่ให้ความหอมอร่อยที่ลงตัวมาก ทำให้รสชาติของเนื้อกั้งมีความกลมกล่อม และเป็นสูตรพิเศษเฉพาะของบริษัท มีความสด ปลอดภัย ปลอดเชื้อต่าง ๆ ทั้งกระบวนการผลิต ถือว่าเป็นอีกเมนูที่รับได้ความนิยมเป็นอย่างสูง

เลขทะเบียน อย.เลขที่ 74-2-07763-6-0004
มาตรฐานสินค้า GMP HACCP
มาตรฐานฟาร์ม แหล่งธรรมชาติ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy